НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

2023 оны 4 сард шинээр ажилд орж карьерээ эхлэж буй та бүхэнд

Манай компани нь Сайтама муж болон орон нутгийн засаг захиргааны мэдэлд байдаг барилга байгууламж , компаниудын цахилгаан тоног төхөөрөмжийг төлөвлөх болон шинэчлэх мөн засвар үйлчилгээ хийдэг компань юм.

Цаг хугацаа өөрчлөгдөж байгаа ене үед манай ажилчид маань цаг үетейгээ зохицуулан цахилгааны салбарт үйлчилгээгээ нарийн сайжруулан ажиллах, үйлчлүүлэгчдийнхээ аюулгүй байдалыг хангасан хэрэглэхэд хялбар , 20 жилийн турш ажиллах боломжтой цахилгаан бүтээгдэхүүнээр хангахын тулд хичээн ажиллаж байна.
Мөн ажлын байранд харилцан хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд жилд 1 удаа компаниас төрөл бүрийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж, ажилтан бүрийн хувьд илүү чөлөөтэй ажиллах орчинг бий болгохыг зорьж байна.
Түүнчлэн ажилчдынхаа ажлын мэдлэгээ дээшлүүлэх тал дээр дэмжлэг үзүүлэн мэргэшсэн ажилчиддаа урамшуулал өгөхөөс гадна сар болгон мэргэжлийн тэтгэмж олгон дэмжсээр байна.