Нээлттэй ажлын байр

Борлуулалтын ажил

Бид хүмүүс болон цахилгаан хоорондын шинэ харилцааг бий болгохын төлөө зорьж байна.


Барилга угсралтыг хариуцсан мэргэшсэн менежер

 

Бид бол өндөр түвшиний техникийн чадавхид тулгуурласан хамгийн сүүлийн үеийн мэдрэмжийг харуулж чаддаг мэргэшсэн баг юм.

 

Барилга цахилгааны ажил
Карьер

Бид өндөр түвшинд чанартай цахилгааны ажил хийх чадвартай мэргэшсэн баг юм.


Манай компанийг сонирхож буй, шинэ боломж зорилгыг хайж буй хүмүүсийн өргөдлийг хүлээж байна.