Зураглал

Цахилгаан эрчим хүчний хууль・Цахилгаанчин・Барилга цахилгааны хууль・Цахилгаан хангамжийн аюулгүй байдлын тухай хууль・Дотоод утасны зохицуулалт・Өндөр хүчдэлийн цахилгаан хүлээн авах төхөөрөмжийн зохицуулалт・Японы аж үйлдвэрийн стандарт - JIS・Барилгын стандарт хууль・Барилга үйлдвэрлэлийн тухай хууль・Архитекторын тухай хууль・Гал түймэр болон эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль・PL хууль・ISO9001。

Дээрх бүх хууль тогтоомж, стандартуудын дагуу цахилгаан эрчим хүчээр хангаж тав тухтай амьдрах боломжийг бий болгодог. Мөн эдгээр бүх хууль тогтоомж, стандартууд дээр үндэслэн ажлын туршлага технологийг зохицолдуулан ашиглан чанартай ажлыг гүйцэтгэдэг. Үйлчлүүлэгчдийнхээ сэтгэл ханамжинд хүрэх хүртэл дизайнерууд, архитекторууд болон үйлдвэрлэгчидтэйгээ удаа дараалан хэлэлцдэг.Бид бол маш олон төрлийн сүүлийн үеийн техник тоног төхөөрөмжийн чадвартай мэргэжлийн баг юм.