Компанийн түүх

 • 1966 он 7сар Сайтама мужийн Ханазоно хотод цахилгааны ажил хийж эхлэв
 • 1972 он 5сар 4 сая иений хөрөнгө оруулалттай корпорац болгон байгуулагдсан
 • 1975 он 5сар Шинэ төв оффис байгуулав
 • 1976 он 12 сар Сайтама мужийн Цахилгаан Ажил Үйлдвэрлэлийн Холбоонд элсэн оров
 • 1979 он 7 сар Numajiri Electric Construction Co., Ltd болгон өөрчлөн байгуулав
 • 1982 он 5сар Компьютер тооцоо тооллын системийг нэвтрүүлсэн
 • 1985 он 5 сар Токио Цахилгаан эрчим хүч ХХК барилгын гэрээний үйлчилгээ гэрчилгээ авсан
 • 1988 он 3сар Хөрөнгийг 20 сая иен болгон нэмэгдүүлэв
 • 1989 он 4сар Борлуулалт 500 сая иен давсан байна
 • 1990 он 5сар CAD системийг нэвтрүүлсэн
 • 1991 он 11сар Шинэ оффисын барилга ашиглалтанд оров
 • 1992 он 4 сар Борлуулалт 1 тэрбум иенээс давсан байна
 • 1996 он 4 сар Сайтама мужийн Цахилгаан үйлдвэрүүдийн холбоонд элсэв
 • 1999 он 6сар Төв оффис дээр мэдээллийн сүлжээ байгуулагдсан
 • 1999 он 11 сар Бүх Канто хэсгийн цахилгаан технологийн тэмцээнд алтан медаль хүртсэн
 • 2001 он 10 сар ISO 9001:2000 Гэрчилгээний бүртгэл
 • 2003 он 4 сар Борлуулалт 1.5 тэрбум иенээс давсан байна
 • 2003 он 5 сар Сайтама мужийн авто замын системээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн
 • 2006 он 1сар Хотын захиргааны тэмдэглэгээнд Фукаяа хот болсон
 • 2006 он 4сар Компаний Нүүр хуудас үүсгэсэн
 • 2006 он 4сар Борлуулалт 2 тэрбум иенээс давсан байна
 • 2007 он 12 сар Aвто замыг дэмжих байгууллагаас магадлан итгэмжлэгдсэн
 • 2008 он 8сар Сайтама авто замын холбооноос авто замыг цэвэрлэх ажилд хувь нэмэр оруулсан нь үнэлэгдсэн
 • 2008 он 11 сар Сайтама мужийн аюул гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг дэмжих байгууллагад бүртгүүлэв 
 • 2008 он 11 сар Сайтама мужийн хүүхэд асрах үйлчилгээг дэмжих ажиллагаанд бүртгэгдсэн
 • 2009 он 11 сар Сайтама мужаас барилгын ажил маш сайн гүйцэтгэгчээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн
 • 2010 он 7сар Техникийн төв нээсэн
 • 2011 он 4сар Шинэ ажилчдын сургалтын хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэгдсэн
 • 2013 он 4сар Ажилчдын сургалтын хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ
 • 2015 он 10 сар Дэд бүтэц, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдаар өргөмжлөгдсөн
 • 2016 он 3сар Фукаяа хотын үйлдвэрлэлийн үзэсгэлэнд оролцов
 • 2016 он 7 сар Байгууллагын 50 жилийн ой тохиов
 • 2017 он 3сар Компаний шинэ нүүр хуудас шинэчлэгдэв
 • 2017 он 2сар Сайтама мужаас замын хамгаалалалтаар шагнагдав
 • 2017 он 5 сар Сайтамагийн цагдаагийн төв албанаас замын аюулгүй байдлыг хангаж ажилладагаар     хүлээн зөвшөөрөгдөв