Ажлын Агуулга

Бид нарийн нарийвчлалтай, аюулгүй байдалыг хангасан, найдвартай цахилгаан эрчим хүчээр хангадаг мэргэжилийн баг юм.