Үндсэн шаардлага (Карьер)

Ажлын байр
Карьерийн ажил Мэргэжлийн хувьд туршлагатай байх нь стратегийн хувьд дэмжлэг болно (мэргэжлийн чадварыг тодорхойлох гэрчилгээ, үнэмлэхтэй бол давуу тал байна)
Ажлын хэлбэр
Үндсэн ажилтан
Орон тоо
олон тоо
Тавигдах шаардлага
Шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, ажлын туршлагатай байх (Шаардлагатай бичиг баримт авчирна уу)
Ажлын цаг
8:00~17:00 (амралт 2 цаг ажлын 7цаг)
Амралт・олон нийтийн амралт
ням・нийтийн амралт・бямба(сарын 2,4,5 дах долоо хоног бүр)
GW амралт・зуны амралт・жилийн эцсийн амралт
төлбөртэй амралт・хувийн хүндэтгэх шалтгаантай амралт
Нэмэлт урамшуулал
Цалингын нэмэгдэл жилд 1 удаа・Урамшуулал жилд 2 удаа・Нийгмийн даатгал
Ажилчдын тэтгэвэр・Ажил эрхлэлтийн даатгал・Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын даатгал
Аж ахуйн нэгжийн ажлаас гарах үеийн тэтгэмжийн сан(тасралтгүй 3 жилээс дээш ажилласан байх)
мэргэжлийн ур чадварыг ахиулахад дэмжих тогтолцоо・бүх төрлийн сургалтын тогтолцоо
бүх төрлийн даатгалд хамрагдах боломж(Ослын даатгал- Канпо амь насны даатгал)
Ганцаараа амьдарч буй ажилтанг дэмжих Японы Сейбу Лайнсы- Урава Редийн тоглолтын үзэх суудлыг хэрэглэх боломжтой ※Нарийн тодорхой мэдээллийг лавлаж асуух хэрэгтэй
Тэтгэмжийн төрлүүд
мэргэжлийн ур чадварын нэмэгдэл
Нэмэлт цагийн хөлс
Ажлын тэтгэмж
ажилдаа ирэх унааны хөлс олгох
орон байраар хангах(тусдаа гэрээтэй)
ажилтны ар гэрт олгох тэтгэмж

Холбоо барих ерөнхий захиргааны алба 048-584-4085
Ажилтай холбоотой мэдээлэл болон асуух зүйл байвал лавлах хуудаснаас бидэнтэй холбоо бариарай.
Дэлгэрэнгүй